Daksysteemgarantie

Daksysteemgarantie voor 15 jaar zekerheid!

De Daksysteemgarantie van Monier is een aanvulling op de reguliere productgarantie. De Daksysteemgarantie omvat een periode van 15 jaar en heeft betrekking op de weersbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier. Dat houdt in dat het dak regendicht is, er voldoende ventilatie is van de onderdakconstructie, dakpannen en hulpstukken beschermd zijn tegen opwaaien en vogels, ratten en muizen niet kunnen binnendringen in de dakspouw.

Garantie op dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten

De Daksysteemgarantie heeft betrekking op de dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten. Bovendien garandeert Monier dat haar dakbedekkingsproducten voldoen aan de op het moment van levering geldende regelgeving. De kwaliteit van onze daksysteemcomponenten wordt gedurende een termijn van 15 jaar gegarandeerd tegen materiaal- en/of productiefouten.

Kijk voor meer informatie op onze garantiepagina Hier vindt u ook een voorbeeld van onze Daksysteemgarantie en een PDF met de voorwaarden voor onze Daksysteemgarantie.

15 jaar Daksysteemgarantie