03-06-2013 / Kansen voor vogels en groen met Checklist Groen Bouwen

Eind april organiseerde Vogelbescherming Nederland de vijfde Stadsvogelconferentie.  Zowel de stand van zaken als innovatieve ontwikkelingen rondom stadsvogels in ons land stonden centraal. Tijdens de conferentie is de geüpgrade en digitale versie van de Checklist Groen Bouwen gepresenteerd. De checklist biedt tal van ideeën en concrete adviezen over hoe je natuurvriendelijk kan (ver)bouwen met aandacht voor stadsvogels.

Kansen voor vogels en groen
Er zijn tien vogelsoorten waarvoor we met weinig inspanning veel kunnen doen in de bouw. Het zijn soorten die bij bouwprojecten soms in de knel komen, zoals de bedreigde gierzwaluw en huismus. Met behulp van de Checklist Groen Bouwen kan men zijn bouwplan doorlichten om te kijken waar kansen liggen voor vogels en groen: in de muur, op het dak, in de tuin en bij het water. Na het doorlopen van alle vragen krijgt men direct een persoonlijk advies.

Vogelvide
Wie de vragen doorloopt kan de Vogelvide van Monier tegenkomen. Samen met Vogelbescherming ontwikkelden wij een platte nestkast van kunststof die over de gehele breedte van het dak kan worden aangebracht. Op maat gemaakte invliegopeningen biedt huismussen een veilige nestelplek onder de pannen.