Interessante Links

DAKMEESTER: VAKWERK IN DAKWERK 

Stichting Dakmeester is een samenwerkingsverband tussen verwerkers van hellende daken en producenten van hellende daken. Monier is een van de producenten binnen de Stichting Dakmeester. Meer informatie over de Stichting Dakmeester vindt u via www.dakmeester.nl.

CONCEPTUEEL BOUWEN

Bij Conceptueel Bouwen maakt de klant een keuze uit een aantal concepten. Deze zijn vooraf ontwikkeld door ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven of toeleveranciers. Afzonderlijk of (nog beter) in samenhang. Elk concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. Daarna volgt maatwerk om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing volledig tegemoet komt aan de verwachtingen. Monier is een van de toeleveranciers die meewerken aan dit concpet. Meer informatie hierover vindt u via www.conceptueelbouwen.nl.

Duurzaam Gebouwd

Monier is een van de duurzame partners bij Duurzaam Gebouwd. De partners van Duurzaam Gebouwd ondersteunen en faciliteren mede het platform. Meer informatie hierover vindt u via www.duurzaamgebouwd.nl.

Greenworks Raab Karcher

Greenworks is het duurzaamheid label van bouwmaterialenhandelaar Raab Karcher. Monier is tevens een van deze duurzame partners in bouwmaterialen bij Greenworks. Via de website raabkarchergreenworks.nl vindt u meer informatie hierover.

NBD ONLINE

Monier is aangesloten met 12 producten bij de Nederlandse Bouw Documentatie. Meer informatie over onze producten bij NBD ONLINE treft u hier. 

SPOG - Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil

De SPOG heeft als doelstelling het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van kennis over specifieke eigenschappen van dak- en gevelconstructies. Deze vormen tezamen de gebouwschil.  Dit wordt praktisch ingevuld door het inrichten van een leerstoel dan wel een docentschap aan één of meerdere universiteiten, respectievelijk hogescholen. Meer informatie hierover vindt u via www.gebouwschil.nl.