Monier B.V.

DE TOP IN DAKEN

Monier Benelux is onderdeel van de BMI Group, een wereldwijde toonaangevende producent en leverancier van bouwmaterialen voor hellende en platte daken. De organisatie telt mondiaal meer dan 11.000 medewerkers en beschikt over 152 ontwikkel- en productiecentra in Europa. Monier Benelux heeft verkoopkantoren in Montfoort en in Aalst (België). Daarnaast beschikt de organisatie over één Belgische en drie Nederlandse productielocaties. Met 180 medewerkers bedient Monier haar klanten in de Benelux met een breed assortiment keramische en betonnen dakpannen, daksysteemcomponenten, isolatie, zonne-energiesystemen en technisch advies.

TOPPRESTATIES

De eerste keuze zijn in de markt voor kwaliteitsdaken, dat schept verplichtingen. Zowel naar onze afnemers als naar onze medewerkers. Allen zijn gebaat bij topprestaties op het vlak van uiterlijk, protectie en comfort. Door voortdurend te investeren in onze organisatie, mensen en systemen, garanderen wij de degelijkheid en betrouwbaarheid waar woningbouwverenigingen,architecten en al onze andere relaties op rekenen.

KENNIS VAN DAKEN

De kwaliteit van onze producten kan niet zonder de toegevoegde waarde van expertise en ondersteuning. Ook u laat u voor de keuze van een preferred supplier graag leiden door de aanwezigheid van onderscheidende inbreng op onderdelen als regelgeving, logistiek, (milieu)techniek en service.Om deze afweging voor u te vergemakkelijken, werken we bij Monier voortdurend aan onze complete kennis van daken.

DE TOP IN PRAKTIJK

Bij Monier treft u specialisten die zoveel werk hebben gemaakt van een dak boven ieders hoofd dat wij breed worden erkend als dé autoriteit in hellende daken. Deze verantwoordelijke positie in de markt leidt regelmatig tot de vraag om onze best practices in te brengen bij de totstandkoming van normeringen op het gebied van dakbouw.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid begint bij een degelijke, milieubewust geproduceerde dakpan. Voor uw hellende dak vindt u bij Monier kwaliteitsdakpannen en daksysteemcomponenten. Voor een duurzame toepassing kunt u vertrouwen op onze technologische knowhow in isolatie, ventilatie, verankering en combinaties met innovatieve systemen. Bovendien beschikt u via onze Nederlandse organisatie over de hoogwaardige backup van de Monier Group in Research & Development binnen de Technical Centers van Crawley (Engeland) en Heusenstamm (Duitsland).

SAMENWERKING

Het continue streven naar optimalisatie van het bouwproces brengt Monier al in de ontwerpfase aan tafel bij onze bouwpartners. Zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten denken onze ervaren adviseurs vanaf het begin met u mee over verantwoorde productkeuze en technische detaillering. Specialewensen, afwijkende vormen, bijzondere technieken, integratie van solarsystemen; dit en nog veel meer is mogelijk in onze nauwe samenwerkingen.

TOTALE FORMULES

Soms wilt u meer dan afzonderlijke producten en diensten voor uw dak. Dan kunt u bij Monier terecht voor twee complete concepten (nieuwbouw en renovatie) in hellende daken. Deze totaalformules omvatten behalve de kwaliteitsproducten van Monier alle door u gewenste expertise op het gebied van constructie, duurzaamheid en projectmanagement. De uitvoering is altijd in handen van bedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Dakmeester.

SAFETY FIRST

In de voorbereiding en uitvoering van dakwerken hanteert Monier een strikt veiligheidsbeleid. Uiteraard houden wij ons aan de normen en beoordelingsrichtlijnen van het Bouwbesluit en de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Wij informeren en adviseren onze relaties over alle veiligheidsaspecten. Ook intern is het principe ‘safety first’ heilig. Dat alle medewerkers, zowel de uwe als de onze, zijn gehouden aan de normen van Arbo en de Veiligheidsvoorschriften Bouw, daar letten wij ook in uw belang, ten strengste op.

TOPKWALITEIT

In het productenscala van Monier treft u een breed assortiment van keramische en betondakpannen aan. Daarnaast leveren wij een uitgebreid assortiment daksysteemcomponenten waarmee alle functies die het dak moet vervullen op technisch verantwoorde wijze worden ondersteund. Deze daksysteemcomponenten zijn waar nodig ook in esthetisch opzicht afgestemd op de dakpannen waarmee ze in combinatie worden verwerkt. Onze adviseurs kunnen u ook informeren over leveringsmogelijkheden van Monier dakelementen. Alle producten worden sinds jaar en dag vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen, gericht op duurzaamheid en op onderlinge afstemming van de diverse componenten. Onafhankelijke tests, maar bijvoorbeeld ook tests in een unieke, eigen wind- en regentunnel, houden ons voortdurend bij de les. De topkwaliteit is geborgd in certificaten en normen zoals:

  • ISO 9001 voor de gehele organisatie;
  • CE-markering en KOMO voor de producten;
  • EN 490, EN 1304 voor de dakpannnen;
  • BRL 1513 voor de verwerking van de dakpannen;
  • ISO 14001.

DIENSTEN

Wanneer u voor een belangrijke beslissing staat bij het bouwen of renoveren van een dak, staan de specialisten van Monier klaar om u van dienst te zijn.Deze service kan reiken van meer algemene advisering tot ontwerp- of verankeringsadviezen, technische detailleringen of hoeveelheidsberekeningen. Ook de totale begeleiding van uw project behoort tot de mogelijkheden. Via internet biedt Monier ook handige en tijdbesparende diensten zoals een bestekservice en AutoCAD-bestanden van alle dakpanmodellen en daktoebehoren. Voor informatie over richtprijzen voor onze producten kunt u terecht op www.bouwkosten-online.nl. Deze website wordt beheerd door Archidat Bouwkosten B.V. Oegstgeest.

pRAKTIJK VAN HET DAK

In onze hoofdvestiging te Montfoort staat een complete trainingsfaciliteit tot uw beschikking voorh et verzorgen van opleidingen op maat. Met ondermeer aandacht voor dakdetaillering, regelgeving, DuBo, logistiek en innovaties. Indien gewenst, worden deze praktijkopleidingen ook op locatie gegeven.

INSPECTIE VAN HET DAK

De renovatiepraktijk wordt een steeds belangrijker onderdeel van de bouwsector. Een essentieel element in de beoordeling van de benodigde werkzaamheden en materialen en dus ook van de benodigde financiële middelen is inzicht in de toestand van het dak. Monier heeft alle expertise in huis om de bestaande daken van te renoveren complexen te onderwerpen aan een grondige inspectie. De uitkomsten hiervan krijgt u in een uitgebreid en helder rapport, samen met een gedetailleerd renovatieadvies.

LOGISTIEK

‘Als het dak er maar eens op ligt...’ is een veelgehoorde opmerking in de bouw. Daarachter gaat een wereld van kopzorgen schuil. Monier weet hoeveel verschil een goede logistiek hierin kan maken. Indien gewenst, bezorgen wij met eigen transport vanuit onze productielocaties rechtstreeks op de bouwplaats. Met behulp van de door ons ontwikkelde "dakgiraf" tillen we de pannen direct van de vrachtwagen op het dak.

GARANTIES

Monier verleent op de dakpannen 30 jaar garantie met betrekking tot waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, conform de verwerkingsnorm BRL 1513, EN 490 voor betonnen pannen en EN 1304 voor keramische pannen. Voor alle daksysteemcomponenten geldt een weerbestendigheidsgarantie plus een garantie tegen materiaal- en/of productiefouten voor een termijn van 15 jaar. Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijk Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar.