Duurzaamheid & Milieu

DUURZAAMHEID

Sociaal en ecologisch verantwoordelijk en tegelijkertijd economisch succesvol. Dit principe m.b.t. duurzaamheid is de richtlijn die Monier hanteert voor zowel strategische lange termijn beslissingen als voor dagelijkse activiteiten.

Ons motto MORE POWER TO YOUR ROOF is ontwikkeld op basis van onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Volgens onze zienswijze maakt ons bedrijf een integraal onderdeel uit van deze drie gebieden en wij streven ernaar om met onze producten, onze mensen, ons gedrag en onze werkwijze hieraan een positieve bijdrage te leveren. Wij willen niet louter voldoen aan regels en wetgeving, maar wij willen meer doen en hieraan werken wij al tientallen jaren.

ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Toename van verkoop en winst op basis van sociale verantwoordelijkheid en rekening houdend met het milieu – dat is waar Monier naar streeft als we onszelf verplichten tot economische duurzaamheid. Wij vullen onze aanbiedingen permanent aan met innovatieve producten die een duurzame en milieuvriendelijke bouw verzekeren en die worden geproduceerd onder de strengste milieutechnische eisen. Life-cycle analyses van ieder specifiek product vormen voor ons de basis voor de verdere ontwikkeling van natuurbeschermende maatregelen.

Voorbeelden: http://www.monier.com/sustainability/economic-responsibility.html

DUURZAME INDUSTRIËLE PROCESSEN

MONIER heeft zich verplicht het milieu te beschermen

Het behouden en beschermen van het milieu is een hoofddoelstelling voor Monier. Wij benchmarken voortdurend de milieuaspecten voor wat betreft onze werkwijzen en onze ‘supply chain’ processen met als doel de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen.

Voorbeelden Grondstoffen & Productie: http://www.monier.com/sustainability/environment/raw-materials-production.html

Voorbeelden Logistiek & product life cycle: http://www.monier.com/sustainability/environment/packaging-logistics-product-life-cycle.html

ONDERNEMING EN MAATSCHAPPIJ

Duurzame sociale verantwoordelijkheid

Monier heeft enkele duidelijke regels gedefinieerd over hoe wij ons als bedrijf gedragen gezien vanuit een moreel en ethisch standpunt. Deze richtlijnen weerspiegelen onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze medewerkers evenals onze sociale verantwoordelijkheid in de gemeenschappen en maatschappijen waar wij werkzaam zijn. Monier en haar medewerkers hebben zich reeds tientallen jaren ertoe verplicht een bijdrage te leveren aan economische en sociale vooruitgang door middel van gezonde concurrentie en door zich strikt te houden aan locale wetten en regels.

Gezondheid en Veiligheid  

De Monier Group heeft zich ertoe verplicht om zijn belanghebbenden een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en om wereldwijd op een veilige manier zaken te doen. Gezondheid en Veiligheid zijn kernwaarden, die sterk zijn verankerd in alle aspecten van onze business.

Werknemers 

Wij hebben een paar, goed gecommuniceerde regels vastgesteld die dienen als eerste vereiste om de efficiency en eerlijkheid in een organisatie als de onze te verzekeren.

CORPORATE GOVERNANCE & CITIZENSHIP

Corporate Governance & Business praktijken

Monier’s Corporate Governance principes zijn gedefinieerd in onze Code of Business Conduct, die bepaalt hoe onze onderneming wordt geleid en gecontroleerd. Iedere medewerker is verplicht deze regels op te volgen met als doel om onze klanten, leveranciers, aandeelhouders en collega’s tevreden te stellen, om wetten en regels te respecteren en om tegemoet te komen aan milieueisen. Eerlijkheid, integriteit, openheid, verantwoordelijkheid en controleerbaarheid zijn de onderliggende waarden waarop ons bedrijf is gebaseerd.

Voorbeelden Company & Society en/of Corporate Governance & Business praktijken: http://www.monier.com/sustainability/company-society.html

http://www.monier.com/sustainability/company-society/corporate-governance-citizenship.html