Vogelvide®, de vogelvriendelijke broedplaats onder uw dak!

In een unieke samenwerking met Vogelbescherming Nederland ontwikkelde de firma Monier de Vogelvide®. Het nieuwe vogelvriendelijke product biedt huismussen een veilige nestelplek onder de pannen.

Monier Vogelvide®

De Vogelvide wordt aangebracht bij de onderste rij pannen op het dak, ter hoogte van de dakvoet. Simpel gezegd is het een platte nestkast van kunststof die over de gehele breedte van het dak kan worden aangebracht. Op maat gemaakte invliegopeningen bieden huismussen toegang tot hun onderkomen. De in kolonie levende vogels kunnen met meerdere tegelijk een nest bouwen in de vide. De Vogelvide voldoet zowel aan de eisen van de huismus als van het Bouwbesluit en kent een aantal geïntegreerde functies zoals:

  • past onder vrijwel alle soorten pannen en op vrijwel alle soorten pannendaken;
  • waarborgt een goede ventilatie van het dak;
  • voorkomt dat vogels verder onder de pannen kruipen, zodat vervuiling wordt tegengegaan;
  • duurzaam en eenvoudig, zowel in de professionele bouwwereld als door particulieren toe te passen.

Bouwbesluit

De Vogelvide houdt rekening met de voorschriften in het Bouwbesluit, dat verplicht om openingen in gebouwen groter dan 10 mm dicht te maken. Onder daken gebeurt dit momenteel door het aanbrengen van vogelwering. Producten die voorzien zijn van een lange kunststof kam verhinderen dat huismussen een nest kunnen bouwen onder de pannen. Sinds de komst van het Bouwbesluit zijn honderdduizenden woningen in Nederland voorzien van vogelwering. Als dit doorzet zullen uiteindelijk vrijwel alle Nederlandse daken ongeschikt zijn als broedplaats voor de huismus. Onbedoeld heeft het Bouwbesluit bijgedragen aan de dramatische achteruitgang van de soort.

Huismus

De afgelopen 25 jaar is het aantal huismussen in ons land gehalveerd, waardoor de vogel op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels terecht kwam. Het verdwijnen van nestgelegenheid is niet de enige, maar wel een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang. Met de Vogelvide hopen Vogelbescherming en de firma Monier het tij te keren voor de bij velen geliefde huismus. Zij richten zich daarbij op gemeenten, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars voor het aanbrengen van zoveel mogelijk kilometers Vogelvide in de nabije toekomst.

  • Universeel toepasbaar.
  • Materiaal: hoogwaardig kunststof (ABS).
  • Werkende breedte: 1.000 mm.
  • Kleur: antraciet.
  • Voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit middels een gelijkwaardigheidsverklaring.