Isolatie

Energiezuinig, duurzaam, rekening houdend met het milieu… Er worden behoorlijk wat eisen gesteld aan isolatie-oplossingen. Oók als het om isolatie gaat, kunnen we u helpen. Onze Clima Comfort Basic dakelementen zijn een gemakkelijke en kostenefficiënte isolatie-oplossing, met name voor grootschalige projecten. Maar ook voor werken van minder grote omvang lenen onze Clima Comfort Basic dakelementen zich prima.