Speciale verankering

Hoogbouw

Bij BMI Monier beschouwen we daken met een nokhoogte hoger dan 20 meter als hoogbouw. BMI Monier zal hoogbouw met een pannendak altijd toetsen aan de berekening van de NPR 6708; er zal echter ook altijd gekeken worden naar omgevingsfactoren. Als er verhoogde risico’s spelen adviseren we om zwaarder te verankeren. Bij deze beoordeling is het cruciaal dat de informatie compleet wordt aangeleverd door de aanvrager. Omdat de winddruk rond een gebouw op grotere hoogten sterk kan variëren, raden we aan de dakspouw per dakvlak te compartimenteren om het risico op schade door deze drukverschillen te minimaliseren. Om de compartimentering te kunnen uitvoeren, past u op de ruiter, een schuimstrook toe en plaatst u folie over de ruiter. Zo wordt de luchtstroom in de dakspouw tussen de  verschillende dakvlakken gescheiden.

Invloed van hoogbouw op laagbouw in de directe omgeving

De windbelasting op het dak van een laag gebouw kan hoger zijn wanneer in de directe omgeving een hoger gebouw aanwezig is. Als een gebouw meer dan tweemaal zo hoog is dan de gemiddelde hoogte have van de nabijgelegen bouwwerken, dan mag als eerste benadering de windbelasting op deze nabijgelegen bouwwerken zijn berekend op basis van de extreme waarde voor de stuwdruk op hoogte zn (ze = zn) boven maaiveld, zie  onderstaande berekening.

De bouwwerkhoogte hlow, de straal r, de afstand x en de dimensies dsmall en dlarge zijn toegelicht in het onderstaande figuur.

Verhoogde windsnelheden kunnen worden verwaarloosd wanneer hlow meer dan half de hoogte hhigh van de hoogbouw is (zn = hlow).

Invloed van hoogbouw op 2 lagere bouwwerken

Dakpannen als gevelbekleding

Tot gevelbekleding rekenen we alle dakvlakken met dakpannen waarvan de dakhelling groter is dan 75° tot en met 90°. Doordat de dakpannen vrijwel geen weerstand ondervinden van hun eigen gewicht, zijn extra maatregelen vereist om te zorgen dat de dakpannen niet al van het dak komen bij geringe windbelasting. Als extra maatregel moeten dakpannen bij dakhellingen > 75° tot en met 80° minimaal volledig verankerd worden en bij dakhellingen > 80° tot en met 90° volledig verankerd en geschroefd worden. Bij gevelbekleding waar meerdere dakvlakken op een hoek met elkaar verbonden zijn, adviseren wij deze constructie gecompartimenteerd uit te voeren. Wij adviseren u deze aansluiting met een schuimstrook dicht te zetten en doorgetrokken folie over de ruiter toe te passen. Zo minimaliseert u het risico op schade door drukverschillen.

 

Terug naar Verankering en berekening