Het recent verschenen Dakhandboek van Monier bundelt 2,5 kilogram kennis en ervaring omtrent de techniek op het hellende dak. In deze vernieuwde uitgave vindt de architect inspiratie voor een esthetisch ontwerp. De aannemer en dakdekker geeft het veel technische detailinformatie voor de uitvoering. Naast alle technische gegevens over Monier’s dakpannen, daksysteemcomponenten, dakelementen en zonne-energiesystemen bevat het Dakhandboek de laatste informatie betreffende verwerkingsvoorschriften, detailleringen en verwijzingen naar normen en regelgeving. Vergeleken met de vorige uitgave is het handboek (624 blz) bijna verdubbeld.

Het vernieuwde Dakhandboek van Monier bevat alle benodigde gegevens om een technisch kwalitatief hoogstaand dak volgens de actuele normen te realiseren. Aan nieuwe en actuele ontwikkelingen zoals zonne-energie, thermische isolatie en dakrenovatie zijn aparte hoofdstukken gewijd.

Het dak is geen verzameling losse onderdelen, maar een op elkaar afgestemd systeem dat jarenlang de hoogste prestaties moet leveren. Al 40 jaar bundelt Monier technische kennis over hellende daken. Het Dakhandboek editie 2017 ademt inspiratie, kwaliteit en betrouwbaarheid. De 24 dakpanmodellen van Monier zijn in de vernieuwde uitgave opgenomen, inclusief uitgebreide technische gegevens, detailleringen en tekeningen, hulpstukken, kleuren en afwerkingen. 

KWALITEIT GEWAARBORGD 

“Met dakpannen alleen maak je nog geen goed dak”, stelt hoofd Dakservice van Monier Jan van Leeuwen. ‘Ons Dakhandboek bundelt tientallen jaren kennis en ervaring om de juiste technische en esthetische keuzes te maken. Het beschrijft ook de richtlijnen en voorschriften om te voldoen aan de hoogste eisen. We gaan bijvoorbeeld in op het as-built dossier dat bij Daksysteemgarantie Plus wordt opgebouwd. Daarmee is de kwaliteit van het dak voor de opdrachtgever te allen tijde gewaarborgd.” Bekijk de rest van het interview in het filmpje. 

DUURZAAMHEID RODE DRAAD DAKHANDBOEK

Verduurzaming is de komende tientallen jaren het thema in de bouw. Logisch dat dit thema als rode draad door het Dakhandboek loopt. Bijvoorbeeld in het nieuwe hoofdstuk Renovatie dat informeert hoe je de huidige staat van het dak bepaalt, de gewenste staat definieert en met die gegevens het ontwerp van het nieuwe dak maakt. Omdat duurzame energieopwekking en dakisolatie steeds belangrijker worden, is aan die onderwerpen ook een eigen hoofdstuk gewijd. 

Terug naar Nieuwsoverzicht