Arbo

Bij BMI Monier hebben we veel aandacht voor de veiligheid van dakdekkers. Het is zwaar werk op een hellende en ongelijke ondergrond en struikelen over bijvoorbeeld een tengel of panlat kan vervelende gevolgen hebben. De veiligheidsproducten die we hebben ontwikkeld voldoen aan de Arbo-voorschriften. Volgens deze voorschriften is een vallijn of een dakrandbeveiliging verplicht bij een dakgoot- hoogte van meer dan 2,5 meter.

Veiligheidsvoorschriften bij verwerking

Veel bouwproducten worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen die kwarts bevatten. Dat geldt ook voor dakpannen. Bij boren of zagen komt inadembaar kwartsstof vrij. Blootstelling aan hoge concentraties inadembaar kwartsstof of langdurige blootstelling aan inadembaar kwartsstof kan leiden tot een longziekte (silicose) en een verhoogde kans op longkanker. De volgende maatregelen moeten getroffen worden:

  • draag goedgekeurde ademhalingsbescherming met P3/FFP3-stoffilter tijdens zagen, boren
    en slijpen;
  • zaag zoveel mogelijk nat en/of gebruik stofafzuiging.

Bij Monier kunnen we voor uw project de dakpannen op de fabriek paszagen en/of van schroefgaten voorzien. Dit scheelt veel werk op de bouwplaats! Vraag ons naar de mogelijkheden.

Arbo-informatiebladen

Wilt u meer praktische adviezen op Arbo-gebied, dan verwijzen wij naar AI-15 ‘Veilig werken op daken’ van de arbeidsinspectie en het A-blad ‘Hellende daken’ van Arbouw.

Arbo-informatiebladen

Wilt u meer praktische adviezen op Arbo-gebied, dan verwijzen wij naar AI-15 ‘Veilig werken op daken’ van de arbeidsinspectie en het A-blad ‘Hellende daken’ van Arbouw.

TERUG NAAR OVER MONIER

 

Arbo-informatiebladen

Wilt u meer praktische adviezen op Arbo-gebied, dan verwijzen wij naar AI-15 ‘Veilig werken op daken’ van de arbeidsinspectie en het A-blad ‘Hellende daken’ van Arbouw.

TERUG NAAR OVER MONIER

 

TERUG NAAR OVER BMI MONIER