Bewust van duurzaamheid

Of u nu architect of dakdekker bent, werkt bij een woningcorporatie of  bouwmaterialenhandel – voor iedereen die bezig is met bouwen of verbouwen is duurzaamheid een thema. Voor ons ook. Bij BMI  Monier voelen we ons verantwoordelijk om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat besef hebben we al lang. De dakpannen die we in Tegelen, Woerden en Susteren produceren hebben zowel het DUBOkeur als het KOMO-keurmerk. Daarnaast beschikken al onze dakpannen over het CE-keurmerk met DoP (Declaration of Performance) Prestatieverklaring. Wij waren één van de eerste Nederlandse producenten in de bouw die LCA onderzoeken naar haar producten heeft laten doen; daardoor weten wij precies wat de milieuimpact van onze dakpannen is.

We kijken vooruit

Net als u vinden we het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met het milieu.
Daarom maken we bewuste keuzes: we willen de generaties na ons immers zo min mogelijk opzadelen met milieuproblemen. Zo veel mogelijk kiezen we voor milieuvriendelijke productmethodes of alternatieven. Vrijwel al onze dakpannen zijn voorzien van het DUBOkeur, een kwalificatie die aangeeft dat de milieubelasting bij het produceren en gedurende de levensduur van de dakpannen tot een minimum beperkt wordt. Daar zijn we trots op! Vooral onze dakpannen van beton behoren tot een aparte klasse als het om duurzaamheid gaat; deze staan aan de top als hét product voor hellende daken met de minste milieubelasting. Daar komt bij dat ze aan het einde van hun levenscyclus, en dat duurt decennia geloof ons, weer gerecycled worden. Dus hier geldt letterlijk: van wieg tot wieg (Cradle to Cradle).

Het DUBOkeur®

Dat is een bijzonder keurmerk, dat u vertelt dat deze producten het milieu minimaal belasten. Vrijwel al onze dakpannen zijn voorzien van het DUBOkeur, een kwalificatie die aangeeft dat de milieubelasting bij het produceren en gedurende de levensduur van de dakpannen tot een minimum beperkt wordt. Vooral onze dakpannen van beton behoren tot een aparte klasse als het om duurzaamheid gaat. De dakpan van beton is hét product voor hellende daken dat de minste milieubelasting oplevert. Daar komt bij dat ze aan het einde van hun levenscyclus, en die duurt decennia, weer gerecycled kunnen worden. Dus hier geldt letterlijk: van wieg tot wieg (Cradle to Cradle).

Verantwoordelijk voor het toekennen van het DUBOkeur is het NIBE (het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. We laten onze producten testen door het NIBE, dat de nationaal erkende LCA-methodiek gebruikt. Zo tonen zij onafhankelijk en wetenschappelijk aan dat het gekeurde product bijzonder goed presteert als het gaat om duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten met een DUBOkeur vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de productie- en gebruiksfase van het product.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt al meer dan 20 jaar toegepast in Nederland, maar pas sinds de lancering van het eerste ‘Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen: investeren in de toekomst’ op grotere schaal. Er bestaan verschillende definities van duurzaam bouwen, maar bij Monier sluiten we ons aan bij de volgende uitspraak: ‘Bouwen op een manier waarbij aan de huidige vraag voldaan wordt, zonder de mogelijkheden voor andere volkeren en toekomstige generaties te beperken. Hiertoe dienen de milieu- en gezondheidsaspecten in alle fasen van de inrichting van de gebouwde omgeving, het bouwen, het gebruik (inclusief sloop) zodanig te worden betrokken, dat de draagkracht van het milieu in ieder geval behouden blijft of wordt verbeterd’. 

Monier heeft al in een vroeg stadium ingespeeld op duurzaam bouwen. Zo zijn er diverse DUBO-producten in de markt gezet waarmee aan verschillende maatregelen uit het DUBO-pakket kan worden voldaan. 

Gunstige milieuprestaties

De betondakpannen van BMI Monier lieten al opvallende milieuprestaties zien, deze nieuw ontwikkelde methode sluit daarop naadloos aan. Betondakpannen leveren namelijk tot 80% minder CO 2-emissie op dan andere dakbedekkingen. Bovendien neemt dit type dakpannen 15 à 20% van de bij productie ontstane emissie zelf weer op en wordt minder energie  gebruikt dan bij de productie van keramische dakpannen.

Cradle to Cradle

U bent in úw werk bezig met het milieu, wij ook. We werken er al jaren aan: oude dakpannen gebruiken als grondstof voor nieuwe. Dat zou nog beter zijn voor het milieu! We hebben er in ons Technical Center intensief onderzoek naar gedaan, want het klinkt eenvoudiger dan het is. Vooral omdat we willen weten of toepassing van gerecycled materiaal in onze dakpannen een even hoge kwaliteit oplevert als dakpannen gemaakt van ‘nieuw’ materiaal. We hebben zelfs al dakpannen gemaakt van 100% gerecycled materiaal, dus uit oude gebruikte dakpannen!

Tot nu toe werd bij de renovatie van hellende daken het oude materiaal afgevoerd en meestal laagwaardig gebruikt: als wegfundering. Onlangs hebben wij het initiatief genomen voor een innovatief recyclingconcept. Betonnen dakpannen kunnen in dit proces dienen als grondstof voor nieuw beton voor onze eigen nieuwe betondakpannen. We noemen dit upcycling.

Recycling

Samen met onze recyclingpartners hebben we een proces bedacht om betonnen dakpannen beter te benutten. Ons concept is gekoppeld aan de aanschaf van nieuwe BMI Monier dakpannen. We richten ons vooral op de professionele markt, zoals woningbouwverenigingen, vastgoedcorporaties en aannemers. Het volume van de afvalstroom is namelijk een belangrijke voorwaarde. Goed om te weten: ons recyclingconcept is kostenneutraal. Er zijn geen andere kosten aan verbonden dan die horen bij de standaard afvoer van afvalstromen! Bij de productie van dakpannen van beton draagt BMI Monier er al zorg voor dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. Met dit proces van  recycling kunnen we nu ook onze producten aan het einde van hun levenscyclus zo milieubewust mogelijk verwerken. Daarom doen we een beroep op alle grote afnemers, zoals vastgoed- en woningbouwcorporaties, om bij onderhoud het oude materiaal beschikbaar te maken voor hoogwaardig hergebruik. Sámen kunnen we verschil maken!

Terug naar Over BMI Monier